Hvad forestiller billedet Sat ud?

Hvad forestiller maleriet? På maleriet kan man se, at en pige, der bliver beskyttet mellem sin mor og bedstemor. Bedstemoren ser meget, ked af det ud, og at hun tænker for meget på de ting, de er i gang med at opleve.

Hvad er en indirekte personbeskrivelse?

Indirekte personbeskrivelse Det personen siger og gør får læseren til selv at danne sig et indtryk af personen. Man danner sig selv et indtryk af Buster mens man læser om ham. Hvad han gør og hvad han siger er med til indirekte at beskrive ham.


Hvad er en karakteristik i dansk?

Ordet karakteristik kan have to betydninger. Den første betydning er at fremhæve og sammenfatte de særlige træk ved en person i en tekst (personkarakteristik) eller tekstens miljø (miljøkarakteristik). Der kan også være tilfælde, hvor du skal give en karakteristik af en skrivestil eller genretræk.


Hvor er barnemordet udstillet?

Han købte Erik Henningsens Barnemordet fra 1886 direkte fra kunstnerens atelier, og særligt repræsentationen af Anna og Michael Ancher blev styrket efter udstillingen i 1888. Hirschsprung købte adskillige værker på Anna og Michael Anchers auktion, som blev afholdt i november 1888.Hvordan laver man en Miljøkarakteristik?

Hvordan laver man en miljøbeskrivelse?

  1. Stedet hvor handlingen foregår. …
  2. Sansninger (Lugte, lyde, lys, farver osv.).
  3. Find beskrivende tillægsord: Varmt, koldt, fugtigt, mørkt, grønt osv.
  4. Sociale forhold (fx ghetto, overklasse, middelklasse, fattigt, kollektiv osv.)

Hvad er en direkte personkarakteristik?

Indre personkarakteristik Det betyder, at forfatteren enten direkte fortæller os, hvordan vi skal opfatte personen eller kommer med hints til, hvordan de er gennem historien.


Hvad er et dynamisk Geometriprogram?

I et dynamisk geometriprogram kan du fx konstruere og undersøge figurer i planet og i rummet. Det er overskueligt og skaber begejstring hos eleverne, da de oplever at kunne tegne præcist, være kreative og nemt konstruere geometriske figurer, som med det samme bliver pæne.


Er Sat ud et oliemaleri?

Beskrivelse af billedet Billedet hedder Sat ud. Det er fra 1892. Billedet er et oliemaleri og er 158×220,5 cm. I dag kan man se billedet på Statisk museum for kunst.Hvad er en dynamisk rektangel?

En oval eller et rektangel, der jo er geometriske figurer trukket ud af deres oprindelige form, opfattes ofte som dynamiske. Allermest dynamisk oplever vi figurer, der er placeret i en trekant, som er sat på spidsen.


Hvad er en flad karakter?

En flad person: Denne type person beskrives ret overfladisk, og vi finder eksempler på det i bl. a. eventyrgenren. En rund person: Denne persontype er nøje beskrevet, og du får indblik i deres egenskaber på et dybere plan.


Hvad er en dynamisk karakter?

Dynamisk tegn Definition: En runde eller dynamisk karakter er et tegn i en historie, der ændrer sig, udvikler sig og har en kompleks personlighed. En runde / dynamisk karakter er normalt en mindeværdig karakter, fordi deres personligheder og komplekse træk involverer læsernes fantasi og følelser.


Hvad er et dynamisk samfund?

på det synlige niveau såsom tøj, talemåde, sprog, musiksmag, politisk struktur og udvikling af teknologi, at der sker forandringer. Det tager længere tid at ændre kulturens mere grundlæggende verdensopfattelse og værdier, dvs. kernekulturen. På trods heraf udvikler og forandrer kulturer sig hurtigere end tidligere.


Hvad bruger musklerne ATP til?

For at få energi til at arbejde må musklerne omsætte næringsstofferne til ATP (se faktaboks). ATP er den eneste energiform, som muskelcellerne kan bruge. Det, vi forstår som energiomsætningen, er den proces, der omdanner næringsstofferne til ATP.


Er løb aerob?

Meget forenklet kan man sige, at når du løber ved lav intensitet (langsomt), så får din krop primært energi fra AEROBE processer – og når intensiteten er høj (du løber meget hurtigt), så kommer energien primært fra ANAEROBE processer.


Hvad er ATP idræt?

Fakta: AdenosinTriPhosphat (ATP) Del Musklerne kan kun bruge en bestemt form for energi, som hedder AdenosinTriPhosphat (ATP). Energien skabes, når ATP fraspalter en phosphatgruppe. Den bliver derefter til AdenosinDiPhosphat (ADP). Kroppen indeholder kun en meget lille mængde ATP.


Hvilke miljømæssige problemer opstår ved afbrænding af fossile brændstoffer?

Menneskets afbrænding af fossile brændsler skaber store mængder drivhusgasser. Denne del kalder vi den menneskeskabte drivhuseffekt. Jo større indholdet er af disse drivhusgasser i atmosfæren, jo mere langbølgede stråling vil blive holdt tilbage, så både Jordens atmosfære, land og hav vil blive opvarmet.


Hvad er det ilt gør ved en forbrænding?

Forbrænding er en exoterm kemisk reaktion, hvor et stof reagerer med en oxidant, typisk med ilt (Oxygen), under varmeudvikling og omdannelsen af stoffet til et andet stof.


Hvad sker der i en forbrænding?

Forbrændingsprodukter er kuldioxid og vand. Ved en forbrænding sker der en kemisk reaktion mellem det stof, der brænder og oxygen. Forbrændingen udvikler varme, og der dannes kuldioxid (CO2) og vand (H2O).


Hvad får vi energi af?

Den energi, vi får fra den mad, vi spiser, kommer fra de energigivende makro-næringsstoffer i maden: fedt, kulhydrat og protein. Desuden medregnes alkohol. Hvor mange procent af madens samlede energiindhold, der kommer fra hver af de enkelte makronæringsstoffer, angives med energiprocent (E%).


Hvilken rolle spiller protein i energiomsætningen?

Proteiner bidrager med energi, og tilfører kroppen 4 kalorier per gram protein, du spiser. Der foregår hele tiden en opbygning og nedbrydning af kroppens proteiner. Kroppen har dagligt behov på 0,83 gram protein per kg kropsvægt til opbygning og vedligehold. Det svarer fx til ca.


Hvor i vores krop spiller osmose en rolle?

Osmose spiller en meget stor rolle i biologiske systemer, idet cellemembraner ofte er passable for vand og andre små, uladede molekyler, mens ioner og store molekyler ikke kan passere.


Hvad for nogle celler har vi i kroppen?

Celletyper

  • Knogleceller.
  • Blodceller. Der findes tre typer blodceller, der sammen med blodplasmaet udgør kroppens blod. …
  • Nerveceller. Nervesystemets centrale element er nerveceller. …
  • Muskelceller. Muskelceller skaber bevægelse ved hjælp af sammentrækninger. …
  • Epitelceller. …
  • Kirtler.

Hvilken celle er den mindste hos mænd?

De mindste celler er mandens sædceller og de længste celler er nerveceller, de kan blive op til 1 meter lange. Her under kan du se nogle eksempler på, hvor forskellige celler i mennesket kan se ud (epithelceller = hudceller). Cellerne har bla. brug for næring og ilt for at kunne leve.


Hvad kaldes de to typer muskelfibre?

Der findes forskellige typer af muskelfibre; langsomme og hurtige muskelfibre. De langsomme, men udholdende muskelfibre, kaldes for røde muskelfibre, og de hurtige muskelfibre, kaldes også for de hvide muskelfibre.


FAQ: Hvad forestiller billedet Sat ud?

Hvad har musklerne brug for?

Muskler, knogler og led sørger for, at kroppen har et samlet bevægeapparat som tillader fleksibilitet i bevægelserne. Alle bevægelser, inklusive bevægelser af kroppen selv og af organerne inde i kroppen, udføres af muskler. Musklerne kan udføre dette arbejde, fordi de består af væv, som kan trække sig sammen.

Hvorfor svinger min vægt fra dag til dag?

Hvor meget du vejer, kan svinge meget afhængigt af din væskebalance, og hvor meget mad du har i tarmene. Faktisk kan din vægt svinge helt op til 2,5 kilo om dagen. For at få et retvisende billede af din vægt er der mindre udsvingninger, hvis du vejer dig om morgenen efter toiletbesøg, og før du har spist eller drukket.

Hvad er den gennemsnitlige skridtlængde løb?

En gennemsnitlig skridtlængde er på mellem 0,6 og 0,8 meter. ➔ En skridttæller måler bedst ved en fart på over 5 km/t, hvor nøjagtigheden er over 95%. Ved en fart på 3-5 km/t falder nøjagtigheden til 75-90%, og kommer man under en fart på 3 km/t er nøjagtigheden nede på hele 60-70%.