Hvad sker der i weekenden?

Vi anbefaler

 • Morgen yoga under åben himmel i Lynæs. 31.3.2022 – 30.6.2022. …
 • Veras Market under Buen. 7.5.2022 – 14.5.2022. …
 • CPH Beer Week. 10.5.2022 – 20.5.2022. …
 • 3 Days of Design. 14.6.2022 – 16.6.2022. …
 • Ølfestival på Esrum Kloster. …
 • Musik i Lejet | Sommerfestival i Tisvildeleje. …
 • Fredensborg Slotsmarked. …
 • Copenhagen Half Marathon.

Hvad sker der i Nordsjælland for børn?

Aktiviteter for børn i Nordsjælland

 • Falkonergården. Vingesus og majestætiske fugle. Oplev falkonerens ørne, høge og falke. …
 • Sommerland Sjælland. Danmarks hyggeligste familiepark. …
 • Skat i Skoven. Skattejagt i smukke omgivelser. …
 • Havtyren. Kæmpe naturlegeplads. …
 • Nordsjællands Fuglepark. En verdens af eksotiske fuglearter.

Hvem har udarbejdet den styrkede pædagogiske læreplan?

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2018. Den indgår som en del af en række inspirationsmaterialer, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.


Hvad kan man lave med en dreng på 12?

At sy, strikke, hækle og male er ikke kun forbeholdt piger. Både drenge og piger kan have det enormt morsomt med at skrive egne tekster (noveller), tegne (fx Manga), lave tegneserier, og male (billeder) eller lave collager, ligesom de kan gøre brug af en tegneplade til at tegne via PC/mac.Hvornår kom de nye styrkede læreplaner?

Det vil sige, at kommuner og dagtilbud først er forpligtede til at have implementeret elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020. Ændringerne betyder, at dagtilbud og kommuner skal arbejde med nye elementer. Nogle steder er man allerede godt i gang.


Hvad er social udvikling?

Læreplanstemaet ‘Social udvikling‘ omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed.


Hvem har lavet læreplanerne?

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2018. Den indgår som en del af en række inspirationsmaterialer, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.


Hvad sker der i Århus i dag for børn?

​​16 fede aktiviteter i Aarhus, du kan lave med børn

 • Dokk1. Dokk1 er et kulturhus, som blandt andet indeholder hovedbiblioteket og en masse gratis aktiviteter for børn. …
 • Leos Legeland. …
 • Aarhus skøjtehal. …
 • Den gamle by. …
 • Dyrehaven. …
 • Moesgaard museum. …
 • Stenomuseet. …
 • Mindeparken.


Hvad skal en pædagogisk læreplan indeholde?

“Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes.


Hvad er forskellen mellem pædagogik og didaktik?

Pædagogik handler om opdragelse – først og fremmest om opdragelsen i daginstitution og skole. Pædagogik forstås dels som en teoretisk videnskab om opdragelse, uddannelse og undervisning. Didaktik er især refleksioner over og formulering af formål og mål, valg af indhold, principper og medier.


Hvad er natur udeliv og Science?

Læreplanstemaet ‘Natur, udeliv og science‘ handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder.


Hvem har lavet den styrkede pædagogiske læreplan?

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2018. Den indgår som en del af en række inspirationsmaterialer, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.


Hvad er det pædagogiske grundlag?

Det pædagogiske grundlag består af en række centrale elementer, som skal danne udgangspunkt for arbejdet med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse i de danske dagtilbud.


Hvad er smtte modellen pædagogik?

SMTTE er en didaktisk model, som kan bruges, når der skal igangsættes forandrings- eller udviklingsprocesser i dagtilbuddet som følge af de observationer, man har gjort sig i den pædagogiske praksis. SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering.


Er smtte modellen en metode?

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem fem elementer.


Hvad er forskellen på den didaktiske model og smtte modellen?

Det er en didaktisk planlægningsmodel hvor læreren selv står for evalueringen og derved selv kan fortage en evaluerende undervisning der er meningsfuld for den enkelte lærer. Smtte modellen adskiller sig for andre lignende modeller ved at have fokus på kategorien tegn. Baggrund, forudsætninger og vilkår.


Hvad skaber et godt læringsmiljø?

Et godt læringsmiljø er afgørende for, at børn lærer, trives og udvikler sig. Læringsmiljøet i dagtilbud består af alle de muligheder for udvikling, trivsel og læring, som dagtilbuddet giver børnene. Læringsmiljøet handler blandt andet om, hvordan dagen og aktiviteterne bliver rammesat, organiseret og tilrettelagt.


Hvad er sprog og læringsmiljø?

Barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer. Derfor er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale.


Hvordan skaber man et trygt læringsmiljø?

Positivt læringsmiljø understøtter inklusion Et positivt læringsmiljø opstår, når læreren skaber gode relationer til eleverne, og når der samtidig skabes gode relationer eleverne imellem. Den gode relation er den lim, der kan binde holdet sammen som et læringsfællesskab.


Hvad står GK1 for?

kompetencemål GK1, som omhandler pædagogiske miljøer og aktiviteter. Aktiviteten synliggøre og øver børnene i at indgå i et fællesskab, som er med til at styrke børnene til at være en del af et demokratisk samfund. I den professionelt styrede leg, arbejdede vi bevidst med børnenes evne til at træffe valg i fællesskab.


Hvad kan man lave som pædagog?

Typiske arbejdsopgaver

 • forberede en tryg modtagelse af nye børn i vuggestue og børnehave.
 • tilrettelægge gode rammer, hvor børn kan lege og lære sammen.
 • planlægge projekter ud fra børns egne idéer og interesser.
 • støtte børnene i skolens undervisning og fritid.
 • skabe fællesskaber og aktiviteter for socialt udsatte unge.

Hvor kan man uddanne sig til pædagog?

Pædagoguddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne. Pædagoguddannelsen består af både teoretiske og mere praktiske forløb, og den veksler mellem perioder på uddannelsesstederne og tre praktikforløb.


FAQ: Hvad sker der i weekenden?

Hvad er normeringen?

Med normering menes her forholdet mellem antal voksne og antal børn. Når vi taler om høj normering, mener vi høj personaletæthed – dvs. få børn pr. voksen.

Hvor mange børn pr voksen?

Børnepasning før skolestart 2020 voksen), for de kommunale og selvejende daginstitutioner, var på 2,9 for de 0-2-årige (vuggestue) og på 5,8 for de 3-5-årige (børnehave). Sammenlignet med 2019 var der i 2020 færre børn pr. voksen, idet normeringstallene for 2019 var 3,1 for de 0-2-årige og på 6,1 for de 3-5-årige.

Hvor mange procent af danske børn går i daginstitution?

I de seneste årtier er der sket en massiv institutionalisering af den del af barndommen, man kalder førskolealderen. I dag er det omkring 96 procent af alle børn mellem tre og seks år, der går i børnehave i Danmark.