Hvad får man for at skrive en kronik?

Længden på en kronik varierer fra avis til avis. På mange aviser, eksempelvis Berlingske Tidende, er kravet maks. 7500 anslag, men det skal du undersøge, før du begynder at skrive. Det er næsten dobbelt så langt som den her tekst.

Hvordan skriver man en kronik HTX?

 1. Opbygning, længde og tidsforbrug.
 2. Eksempel. Kronik om tro og viden.
 3. 6 trin til kronikHTX. Trin 1: Læs opgaveformuleringen. Trin 2: Undersøg teksterne og find din vinkel. Trin 3: Skriv hoveddelen. Trin 4: Overskrifter og manchet. Trin 5: Skriv metatekst. Trin 6: Korrektur og redigering.
 4. Formidling, sprog og layout.

Hvordan skal en kronik se ud?

Skabelon til kronikken #wee I en kronik forholder man sig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (i) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik af, hvordan disse synspunkter udtrykkes, og (2) en diskussion af det pågældende emne.


Hvilken effekt har fiktion?

Fiktion tvinger os til at tænke anderledes. TÆNKEPAUSER. Fiktion aktiverer vores forestillingsevne og giver nye perspektiver på os selv og verden. Når vi læser en roman som Robinson Crusoe, får vi erfaringer, som det virkelige liv ikke kan give os.Hvordan skriver man en indledning til en kronik?

Indledning -‐ kronik I kronikken har indledningen fokus på en problemstilling, som kommer til udtryk i en tekst. Samtidig kan man overveje problemstillingens aktualitet eller væsentlighed. Eksempel på en indledning i en kronik: Kvinder bliver udstillet som sexobjekter, og mænd skal være stærke og brutale.


Hvad er kendetegnet ved en klumme?

En klumme er en fast avisspalte, hvor afsenderen uddyber sin mening – ofte om et aktuelt emne. Et af de typiske kendetegnklummen er, at klummeskribenterne ofte er provokerende, kommer med nye vinkler på emnet og tit har et friere sprog, end avisens øvrige skribenter har.


Hvad er en klumme eksempel?

En klumme handler om et emne, der er aktuelt i en eller anden forstand. Det kan for eksempel være aktuelt politisk eller kulturelt set eller det kan være en betragtning fra hverdagen. Den har et kort format, og den er skrevet i ‘jeg’-form.


Hvad er forskellen på et debatindlæg og en kommentar?

Forskellen er, at et debatindlæg er bestilt af redaktøren for at belyse et problem eller for at vække til debat blandt læserne. Den slags læserbreve får gerne en lidt anden – typisk mere markant grafisk – opsætning og kommer ofte til at minde mere om kommentarerne.Kan en kortprosa være jeg fortæller?

Kortprosa eksperimenterer med sprog og form. Dvs….Kortprosa.

3. Personer
Fortæller / synsvinkel Fortæller: Hvem fortæller historien? 1.- 2. eller 3.person-fortæller? Synsvinkel: Indre / ydre synsvinkel Skiftes der synsvinkel undervejs?
Lyrisk jeg / du Er der et “lyrisk jeg” eller “lyrisk du” i teksten?

Hvordan analyserer man en baggrundsartikel?

En baggrundsartikel er en artikel, som går bagved en tidligere nyhed, hvor den prøver at finde svar, informationer og årsager. Fx stiller den spørgsmålene: Hvad, hvem, hvornår, hvordan og hvorfor? Dens formål er at give læseren en større viden og forståelse af “det der skete”.


Hvilken genre er en boligannonce?

ex jobannoncer, boligannoncer, reklameannoncer osv. Bruges nu også i stor stil af bloggere og influencere, der skriver annonceindlæg om et givent produkt – ofte et de selv kan stå inde for, så annoncen får et personligt og indbydende præg.


Er Skyggen et eventyr?

Der er et afsnit om de forskellige understrømninger i romantikken, der præger H.C. Andersens eventyr. Desuden er der et afsnit om dannelsesrejsen, om kurbade og om et tysk eventyr fra 1814, som H.C. Andersen var inspireret af, da han skrev “Skyggen“.


Hvad betyder 3 i eventyr?

I eventyr er det atter tallet 3, der især ses: 3 håbefulde unge svende skal igennem 3 prøver for at få kongens datter og der bliver festet i 3 dage, når det så lykkes. Man kender også 3-tallet fra situationer i nutiden: man skal gøre noget eller sige noget 3 gange, for at det virker.


Hvad ville brødrene Grimm med deres eventyr?

Generelt fortæller det oprindelige eventyr fra 1812 en langt mere nuanceret historie, som kredser om fattigdom og sult. Omdrejningspunktet for eventyret er, at den dybt forarmede skovhugger og hans kone må efterlade deres elskede børn, fordi alternativet er, at “vi alle vil sulte sammen”.


Hvilken slags eventyr skrev Brødrene Grimm?

Grimms eventyr er en samling af 211 eventyr, samlet og udgivet af brødrene Grimm, 1812-1815. Eventyrene udkom første gang på dansk i 1821. Nogle få af eventyrene er danske folkeeventyr, som er oversat til tysk.


Hvad er brødrene Grimm kendt for?

Brødrene Jacob og Wilhelm Grimm var to tyske sprogforskere, der omkring 1800 indsamlede tyske folkeeventyr. I alt indsamlede og udgav brødrene omkring 210 fortællinger herunder HANS OG GRETE, ASKEPOT, TORNEROSE, DEN LILLE RØDHÆTTE og SNEHVIDE.


Hvad er bogstavrim eksempel?

Bogstavrim (allitteration) er når flere ord nær hinanden har samme eller lignende konsonanter. Eksempel: Brug Brugsen. Eksempel: Vi var så mange søskende små / – under lide – / så tidligt faldt os faderen frå / Der dagen han dages, og duggen den driver så vide.


Hvad er forskellen på det lyriske digt og Prosadigtet?

Prosadigte er en type digte, der typisk er sat op i strofer og vers ligesom et lyrisk digt, men de adskiller sig fra lyriske digte ved at være skrevet i almindeligt hverdagssprog (prosaisk sprog). Et prosadigt har ikke nogen fast rytme og som regel heller ikke enderim.


Hvad er forskellen på lyrik og poesi?

Man bruger termen lyrik om en af de tre litterære hovedgenrer, hvor de to andre er ‘epik’ og ‘drama’. I stedet for begrebet lyrik bruges også ofte begreberne ‘poesi‘ eller ‘digt’.


Hvad er et vers i digt?

Et vers er en kort afsluttet del af en tekst, oftest poesi. Vers kommer af latin “versus”, som betyder “vending”. Forvirrende nok kan vers betegne to forskellige ting i et digt.


Hvad er et omkvæd i en sang?

Omkvæd, verslinje(r), der gentages igennem en sangtekst på bestemte steder, oftest ved strofens slutning, hvor flere deltagere stemmer i. Omkvæd findes i mange slags fortællende eller lyriske sange, således i middelalderens folkeviser, i visse salmer og som refræn i popsange.


Hvad indeholder et digt?

Der er en række særlige kendetegn, der adskiller digte fra fx prosa. Første og fremmest er det poetiske sprog tit anderledes end dagligdagssproget. Derudover gør digte stor brug af billedsprog, da de som nævnt tit skal skabe en bestemt følelse, oplevelse, eller stemning.


Hvad er et Dagbogsopslag?

Se et opslag fra en dagbog, der blev skrevet i skjul af dansk fange i Theresienstadt. Det var strengt forbudt at beskrive eller på anden måde dokumentere forholdene i lejren, men den danske fange fandt en måde at skrive dagbog på alligevel.


FAQ: Hvad får man for at skrive en kronik?

Hvad skal der være i en reportage?

Reportage

 • En reportage er en artikel, skrevet af en journalist der er på det sted, hvor nyheden er. …
 • Reportagen kan bruges til både at bringe en nyhed der sker lige nu, eller til at tage tilbage til stedet, og fortælle hvordan situationen nu ser ud. …
 • Der bruges ofte beskrivelser af sanseindtryk, stemninger og miljø.

Hvad kan fiktion som nonfiktion ikke kan?

Ikkefiktive tekster skal forsøge at beskrive og sige noget sandt om den virkelige verden. Ikkefiktive tekster skal have sandhedsværdi, og afsenderen kan drages til ansvar. Vi skal kunne stole på afsenderen. Ikkefiktive tekster kan fremstille fakta ved hjælp af fiktionens udtryksformer og virkemidler.

Hvordan finder man komposition?

Ved at finde frem til kompositionen finder du ud af hvordan teksten er sat sammen til en helhed.

 1. Ydre komposition. Undersøg tekstens ydre komposition. …
 2. Kronologi. Tiden (kronologisk opbygget) med fremadskridende handling. …
 3. Flash back. Bryder med tiden så ‘først’ kommer ‘sidst’. …
 4. Lige på og hårdt. …
 5. Inddel teksten i korte afsnit.