Hvornår kan man få sin erstatning udbetalt?

Hvornår bliver erstatningen udbetalt? Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade, går der normalt fem uger, før din erstatning bliver udbetalt. Din erstatning kan blive udsat, hvis der bliver klaget.

Hvor lang tid tager en arbejdsskade?

Sagsbehandlingstiderne afhænger generelt af den konkrete sag og ændrer sig løbende. Senest 3 måneder efter, du har anmeldt en arbejdsulykke, får du besked, om den er afvist. Hvis din skade bliver godkendt, kan der gå op til 1 år fra anmeldelsen, før der foreligger en afgørelse om godtgørelse og erstatning.


Hvad er en arbejdsulykke i lovens forstand?

En arbejdsskade er i lovens forstand enten en ulykke eller en erhvervssygdom, som følge af arbejdet. Efter den nugældende lovgivning er definitionen af en arbejdsulykke: “En personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.”


Hvem kan anmelde arbejdsbetingede lidelser?

Alle læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, der kan skyldes arbejdet. Pligten til at anmelde indtræder allerede, når man som læge eller tandlæge vurderer, at en sygdom muligvis er arbejdsbetinget.Hvor lang tid går der før man får udbetalt erstatning?

Det er din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler erstatningen, og det skal normalt ske senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Hvis ikke det sker, har du ret til renter fra forsikringsselskabet. Hvis forsikringsselskabet anker vores afgørelse, bliver udbetalingen udsat, så længe anken behandles.


Hvor længe kan man vente med at anmelde en skade?

Du skal som hovedregel anmelde skaden hurtigst muligt til dit forsikringsselskab. Der er en overordnet forældelsesfrist på 3 år fra skadetidspunktet. Vær dog opmærksom på, at jo længere tid du venter med at anmelde en skade, jo sværere kan det være at dokumentere, at der er en sammenhæng mellem ulykken og dine gener.


Hvem anmelder en arbejdsbetinget lidelse?

Alle læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, der kan skyldes arbejdet. Pligten til at anmelde indtræder allerede, når man som læge eller tandlæge vurderer, at en sygdom muligvis er arbejdsbetinget.


Hvordan defineres en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom, som er opstået på grund af påvirkninger på arbejdet. For at en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, skal der være en dokumenteret sammenhæng mellem sygdommen og en påvirkning på arbejdet.Hvor kan jeg se min mengrad?

Méntabellen bruges, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelser om varigt mén i forbindelse med arbejdsskader. I méntabellen finder du en vejledende ménprocent (en méngrad i procent) for en given skade eller sygdom.


Hvad er min mengrad?

En godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper efter en arbejdsskade og udbetales som et engangsbeløb. Der udbetales godtgørelse for varigt mén, når det varige mén er mindst 5 %.


Kan man få erstatning for et grimt ar?

Får du ar eller anden fysisk vansiring efter uheld på jobbet eller i fritiden, kan du få erstatning – og endda store beløb. Myndighederne fastsætter erstatningen, ud fra hvor arret sidder, hvor stort det er, om der er misfarvning eller andet.


Hvad er et varigt mén?

Et varigt mén er en medicinsk definition af den daglige gene som du oplever og som du har fået på grund af en skade som er sket. Et varigt mén defineres og bestemmes på baggrund af den skade som du har været involveret i, og den varige gene som er resultat af denne skade i dit daglige liv.


Hvad betyder arbejdsgiver ansvar?

Arbejdsgiveransvaret, jf. DL 3-19-2, er udtryk for, at en person bærer ansvaret for en anden persons skadeforvoldelse. På den måde ligner principalansvaret hæftelsen for en selvstændigt virkende tredjemand.


Hvad er konsekvensen af 19 i erstatningsansvarsloven?

§ 19. I det omfang en skade er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, er der ikke erstatningsansvar. 2) skaden er forvoldt ved udøvelse af offentlig eller erhvervsmæssig virksomhed eller virksomhed, der kan ligestilles hermed.


Hvordan vurderes tab af erhvervsevne?

Du kan få erstatning for tabt erhvervsevne, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 15 %. Om den er det, afgøres på forskellige måder afhængigt af, om du er i arbejde, under uddannelse, i fleksjob eller på førtidspension.


Hvordan vurderer man arbejdsevnen?

Kommunen vurderer borgerens arbejdsevne på grundlag af den samlede beskrivelse og vurdering af elementerne i ressourceprofilen, jf. §§ 6 – 7. Ved vurderingen af arbejdsevnen skal ressourceprofilens elementer omsættes til konkrete jobfunktioner, der skal findes i rimeligt omfang på arbejdsmarkedet.


Hvem betaler for erhvervsevnetab?

Hvem udbetaler erstatning og godtgørelse for arbejdsulykke eller erhvervssygdom? Hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsulykke, og du bliver tilkendt erstatning og godtgørelse, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler pengene til dig.


Hvordan modregnes tab af erhvervsevne i førtidspension?

Om modregning Løbende udbetalinger fra fx forsikring ved tab af erhvervsevne modregnes krone for krone. Der gælder særlige regler for modregning af lønindkomster. Du kan læse mere om reglerne på borger.dk.


Hvem kan hjælpe med hælspore?

Derfor bør man opsøge relevant fagpersonale såsom osteopat eller fysioterapeut (gerne med specialviden om indlæg). På baggrund af en grundig undersøgelse kan fysioterapeuten eller osteopaten starte et korrekt behandlingsforløb. Hver eneste par af fødder er forskellige, og behandlingen bør være tilpasset den enkelte.


Er hælspore en betændelsestilstand?

En hælspore er en betændelsestilstand eller en begyndende betændelsestilstand i hælens slimsæk, og det kan variere, hvor den sidder. Nogle vil opleve at smerterne er størst på siden eller bagsiden af hælen, andre kan mærke smerter i hælpuden eller omkring hælknoglen.


Hvad skal man gøre hvis man har ondt i hælen?

Hvad gør man, hvis man har ondt i hælen? Start med at give din fod ro, hvis du har ondt i hælen. Overvej herefter, om indlæg eller tape kan hjælpe med at holde smerterne væk.


Hvordan taper man en hælspore?

Tapening af hælen – trin 2

  1. Den første tværgående tur trækkes fra indersiden til ydersiden.
  2. Den anden tur trækkes fra ydersiden til indersiden.
  3. Tapestykkerne bør overlappe 2-3 cm.
  4. Gentag disse ture skiftevis til hælen er dækket.

Hvordan ved man om man har en hælspore?

Hvilke symptomer giver hælspore, plantar fasciitis? Det vigtigste symptom er smerter under hælen ved belastning. Smerten kommer, når du træder ned på foden. Smerterne er i begyndelsen kun til stede ved belastning, men kan efterhånden også være til stede i hvile.


Hvordan får man hælspore?

Hælsporer skyldes som regel en begyndende slimsækbetændelse under foden, som bliver provokeret i løbet af dagen, hvis du står eller går meget. Dvs. hvis du har stor belastning på din fod i løbet af dagen, vil smerter i hælen ofte vise sig efter hvile.


FAQ: Hvornår kan man få sin erstatning udbetalt?

Hvor lang tid tager det at genoptræne en brækket albue?

Hos voksne behandles brud i god stilling med gips. Lægen anlægger gipsskinne fra skulder til håndleddet (90 grader i albuen) i 2-4 uger. Derefter skal du genoptræne forsigtigt med armslynge på. Den fjernes så efter 6 uger.

Hvad gør et støttebind?

Et støttebind kan hjælpe dig med at forebygge skader samt genoptræne efter. Du finder støttebind til tennisalbue, seneskedehindebetændelse og meget mere nedenfor.

Hvordan lægger man en forbinding på foden?

Hold foden i normalstilling, det vil sige den stilling, som den ville være i, hvis man stod ret op og ned. Der lægges nu et stykke tape svarende til en stigbøjle. Man starter på indersiden lidt over knysten, lægger tapen ned under foden og slutter lidt over knysten på ydersiden.